Foglalkoztatás bővítése, gyakornoki program

N.A.GY. ÉP-KERT Építőipari és Kertépítő Betéti Társaságinfoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

“Foglalkoztatás bővítése a gyakornoki program keretében a N.A.GY. ÉP-KERT Építőipari és Kertépítő Betéti Társaság-nál” című projekt bemutatása

 

A Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője N.A.GY. ÉP-KERT

Építőipari és Kertépítő Betéti Társaság Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Foglalkoztatás bővítése a gyakornoki program keretében a N.A.GY. ÉPKERT Építőipari és Kertépítő Betéti Társaság-nál” című, GINOP-5.2.4-16-2017-02411 azonosító számú támogatási kérelmét 2 444 190 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte

A projekt uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

 A program fő célja a foglalkoztatás bővítése a támogatást igénylőnél. A megvalósítás során 1 fő pályakezdő kőműves gyakornok került foglalkoztatásra, továbbá beszerzésre kerültek a gyakornok mindennapi munkavégzéséhez szükséges eszközök, munkaruhák, munkavédelmi eszközök és szerszámok.

 A program keretében a 9 hónapos támogatott foglalkoztatási időszak lehetőséget adott a gyakornoknak, hogy a programban közreműködő mentorától és kollégáitól elsajátítsa a munkavégzéshez szükséges ismereteket. Ezeknek köszönhetően a gyakornok szakmai fejlődése kiemelkedő, előrehaladása és teljesítménye átlagon felüli, mely a program teljes időszaka alatt dokumentált. A projekt fizikailag 2018.06.04-én fejeződött be.

 A támogatott időszakot követően a gyakornok letöltötte a 4,5 hónapos tovább foglalkoztatási időszakot.

A program sikerességét alátámasztja, hogy mind a gyakornok és mind a Kedvezményezett részéről is erős elkötelezettség mutatkozott a program zárásakor a tartós együttműködésre, a gyakornok hosszú távú foglalkoztatására a Kedvezményezettnél akár a továbbfoglalkoztatási időszakon is túl.

 A programot a résztvevők kifejezetten sikeresnek értékelték. A vállalkozás 1 új munkahelyet teremtett a meglévő munkahelyek megtartása mellett, erősítve ezzel piaci pozícióját.